Cât costă racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice ? Care este prețul unui branșament electric ?

Există ordinul ANRE 141/2014 (s-a modificat prin ordinul ANRE nr. 113 / 2018 – actualizare 28.04.2019) ce stabilește noile tarife de racordare ale utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Am decupat din ord.141/2014 tabelul ce prezintă prețurile ce pot fi practicate pentru un branșament monofazat standard aerian/subteran. Observație: toate valorile puse in discuție nu contin TVA.

Sa luam primul caz, bransament monofazat radial aerian. Dacă avem stâlpul in fața proprietății și branșamentul se realizează aerian cu un cablu până la casă – blocul de măsură amplasamându-se pe peretele exterior al locuinței, bransamentul ar trebui sa coste maximum 2100 RON, bani in care intra si realizarea prizei de pamant. Dacă este necesară plantarea unui stâlp, costul acestuia este de maximum 1500 RON (costuri ce cuprind furnizarea stâlpului, a cablului, plantarea stâlpului și montarea cablului aerian).

In cazul bransamentului monofazat radial subteran lucrurile stau astfel: dacă distanta de la stâlp, sau firida de distribuție din care primiți racordare este mai mica sau egala cu 20m (traseul cablului măsurat pe teren de la stâlp/firida pana la blocul de masură, excluzând lungimea cablului necesara coborârii de pe stâlp/iesirii din firidă sau alte porțiuni de cablu necesare) trebuie achitati maximum 2500 RON (racordare din stalp), respectiv 2200 RON (racordare din firida de distribuție), in situația in care vi se realizează o instalatie cu priza de pamant.
Tariful bransamentelor trifazate se diferențiază si in funcție de puterea pe care o solicită utilizatorii.

Tariful avizului tehnic de racordare conține foarte multe componente ce pot fi negociate, ma refer la acelea ce țin de execuția bransamentului, așadar negociați cu executantul suma ce trebuie sa o achitati. Valoarea contorului si taxa de montarea a acestuia nu pot fi negociate.

O alta chestiune care trebuie mentionată este dată de faptul ca prețurile stabilite de către ANRE nu conțin refacerea pavajului/trotuarului/părtii carosabile, in cazul in care avem o solutie de racordare ce presupune spargerea si refacerea unor portiunii cu pavaj/asfalt/etc. Refacerea acestora se va achita suplimentar si poate sa difere de la o localitate la alta.

In prezent operatorii de distributie evită amplasarea blocurilor de masura si protectie in interiorul curtilor/pe casă, preferând ca delimitarea instalațiilor (dintre cea a utilizatorului si cea a operatorului de distributie) să se realizeze la limita de proprietate dintre proprietatea solicitantului si domeniului public/drumul de acces. Se incearcă scoaterea contoarelor din interiorul locuintelor.

De la stâlp pana la proprietate am 47m, bransament monofazat, cât trebuie plătesc ?

Pentru un bransament monofazat subteran, se va achita un indice “cmbs” ce cuprinde 20m si coborârea de pe stalp, plus alți 27 indici “sm” suplimentari, ce corespund celor 27m rămași. Prin urmare, vom avea un bransament standard monofazat subteran 2500 Ron (inclusiv realizarea prizei de pământ) + 27m suplimentari x 50 Ron/m, total 3850 Ron (fara TVA).

Observație: Sumele mentionate mai sus, preluate conform ordinului ANRE 141/2014, NU includ taxe precum cele necesare obtinerii autorizației de construire a bransamentului ! Taxele necesare obtinerii autorizatiei de construire pornesc de la cateva sute de lei (in zone rurale) si pot ajute la câteva mii de lei (in zone urbane) !

Documentele necesare obtinerii Avizului Tehnic de Racordare (ATR)

Discutiile legate despre acest subiect pot fi purtate pe forum – nu necesita inregistrare.