In cadrul acestui articol vom discuta despre ordinul 45/2016 ANRE – publicat in MO in toamna anului trecut, unde, printre altele, ni se spune faptul ca toți prestatorii de servicii din domeniul electric vor primi note din partea beneficiarilor lucrarilor/serviciilor.

ANRE-ul a impus ca fiecare operator economic (proiectant, executant, verificator de instalatii electrice) sa aibă un indicator ce vizeaza aprecierea activității sale. Prestatorii de servicii din domeniul electric vor fi caracterizați de o notă, ce trebuie sa reflecte calitatea lucrarilor/serviciilor prestate. Categoriile de instalații electrice vizate de catre ordinul 45/2016 sunt urmatoarele:

a) instalații electrice de joasă tensiune: instalații electrice de utilizare de joasă tensiune, branșamente, linii electrice, aeriene sau subterane de joasă tensiune, posturi de transformare și stații electrice (partea de joasă tensiune), precum și partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor electrice;

b) instalații electrice de medie tensiune: instalații electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare și stații electrice (partea de medie tensiune), precum și partea electrică (partea de medie tensiune) a centralelor;

c) instalații electrice de înaltă tensiune: instalații electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane și stații electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

Nota va fi calculată ca medie aritmetica a notelor acordate de catre toți beneficiarii, de-alungului unui an calendaristic. Notele sunt de la 1 la 10. E limpede ca o nota mică ar putea face ca acel operator economic sa fie ocolit, dar pe lângă asta, dacă notele obținute in ultimii 3 ani consecutivi sunt mai mici decât pragul impus, ANRE-ul poate decide suspendarea atestatului respectivului operator economic.

Beneficiarii vor completa un formular prin intermediul căruia vor acorda o notă lucrării/serviciului prestat (media aritmetica a acelor 5 subiecte atinse in formular).

Inițiativa ANRE e bine-venită, cu mențiunea ca s-ar putea merge chiar mai departe…de exemplu, notele ar putea fi publicate alături de datele de contact, adresa sediu, etc ale titularului de atestat.

Acesta http://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate este link-ul ANRE unde pot fi gasiti toti operatorii economici.

Este bine-venită inițiativa ANRE de a nota operatorii economici din domeniul electric ?

Vi s-ar părea o idee bună ca nota obținută sa fie publică, pe portalul ANRE, alături de restul datelor ale titularului de atestat ?

Ordinul ANRE 45/2016 poate fi descărcat de aici.