Având in vedere faptul că extinderile de rețea realizate de catre operatorii de distribuție sunt rare nu prea mai există, precum si a modului haotic in care se construiesc locuințele, mulți dintre proprietarii de terenuri sau mai grav, mulți dintre cei care tocmai și-au finalizat o casă află că aceasta trebuie racordată si la curent electric… si că acest lucru costă, poate chiar peste așteptări.

Dar dacă ca s-a realizat o extindere de rețea/un bransament electric pe banii unui prim utilizator, acesta nu trebuie sa primească o compensatie banească de la urmatorii racordați ? Ba da. Câți bani ?

Legislația aferentă acestor “compensatii banești”:

 • Prima reglementare in acest sens a fost ANRE ord.28/2003.
 • A doua reglementare – care este in vigoare, ANRE ord.180/2015.

Inainte de prezenta modul de calcul, ar fi o observație de făcut: Ca urmare a realizării unei extinderi de retea sau altor lucrari in rețelele de distribuie, există utilizatori care consideră că respectivele instalații le aparțin, putând permite (sau nu) racordarea vecinilor in respectivele instalații, după bunul plac, poate chiar contra unor despăgubirii calculate dupa metode proprii. Cadrul legislativ care reglementeze aceste compensatii sunt ordinele ANRE metionate mai sus, posibilitatea racordarii in anumite instalații o stabileste operatorul de distributie, nu primul utilizator. In majoritatea cazurilor, desi reteaua a fost plătita de utilizator, delimitarea instalatiilor se realizeaza la contor (deci ceea ce este inainte de contor aparține operatorului de distributie, ceea ce este după – utilizatorului). Deci OD stabilește (conform legislației !) cine se racordeaza, cine si câți bani primește.


Sectiunea 1 – INSTALAȚII REALIZATE DUPA INTRAREA IN VIGOARE A ORDINULUI 180/2015.

Daca instalația pentru care se consideră a fi necesara calcularea unei compensatii banesti ca urmare a racordarii altor utilizatori pe langa cel initial, este realizată dupa luna ianuarie a anului 2016, discutăm numai despre ord.180/2015.

Ord.180/2015 presupune urmatoarele:

 • Toti utilizatorii ce folosesc o portiune a unei linii electrice (joasa/medie tensiune, subteran/aerian, etc), indiferent de putere solicitantă (cu conditia ca linia sa poata suport tehnic puterile solicitate) vor contribui in mod egal la finantarea portiunii liniei respective – utilizata in comun.
 • Utilizatorii ce folosesc in comun un post de transformare (tot postul de transformare !) vor contribui cu compensatii banesti catre primul utilizator proportional cu putere solicitata si cu puterea nominala a transformatorului postului de transformare.
 • Utilizatorii casnici vor primi compensatii banesti pe o perioada de 10 ani de la punerea in functiune a retelei.
 • Utilizatorii non-casnici vor primi compensatii banesti banesti pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune a retelei.
 • Costurile altor elemente de retea se vor impărți in mod egale intre utilizatorii racordati.

Exemple preluate din cadrul ordinului 180/2015:

Exemplul I – referitor la o linie electrică

Primul utilizator a realizat o extindere de retea 100m – cost fictiv 50 000 lei.

Vine a doua etapa de racordare – un utilizator racordat la 80m de PR (punct racordare) si la 20m de capatul retelei.

Primul utilizator, cel care a realizat reteaua – apare in a doua schema ca “U2” – fiind al doilea de-alungul retelei, intrucât intre acesta si punctul de racordare a aparut un alt utilizator. Daca 100m au costat 50000 lei, rezulta ca 80m au costat 40000lei. Utilizatorul racordat in a doua etapa – utilizeaza 80m/100m, deci i se va calcula compensatie catre cel care a facut reteaua doar pentru aceasta portiune. Utilizatorul racordat in etapa a doua ii va achita celui care a făcut reteaua 20000 lei astfel incât ei sa contribuie in mod egal la finantarea acestei portiuni de retea. Observatie: dupa aceasta etapa, ambii utilizatorii existenti vor primii compensatii banesti. Spre exemplu daca apare un al 3-lea utilizator racordat tot la 80m de PR si la 20m de capatul retelei, acest al 3-lea utilizator va veni cu 13333lei ce ii va distribui in mod egal (6666lei catre U1 si 6666lei catre U2) astfel incât toti trei utilizatorii sa contribuie in mod egal pentru ceea ce utilizeaza in comun (adica cei 80m).

Exemplul II – referitor la un post de transformare

Avem un prim utilizator, care a solicitat 250kVA – solutia de racordare prespune realizarea unui post de transformare echipat cu un transformator 400kVA. Costul PT-ului fiind de 100 000 lei. Costul specific al PT-ului, lei/kVA fiind de 100 000/400 =250lei/kVA.

La racordarea din PT al unui al utilizator cu o putere solicitata de 30kVA acesta va plati o compensație baneasca catre cel care a realizat postul de 30kVA x 250lei =7500 lei.

La racordarea unui al treilea utilizator ce solicita 50kVA din acest PT, acesta va achita catre cel care a facut PT-ul (doar catre cel care a facut PT-ul !) 50kVA x 250lei = 12500 lei.


Sectiunea 2 – INSTALATII REALIZATE INAINTE DE INTRAREA IN VIGOARE A ORDINULUI 180/2015.

In astfel de situatii, in vederea calcularii compensatiilor banesti se va proceda dupa cum urmează:

Din valoarea totala a investitiei realizată in anul 2011…2015 se vor scădea valorilor compensatiilor primite de catre primul utilizator conform vechii metodologii – ord.28/2003. Valoarea ramasa se va considera ca fiind investitia primului utilizator – aplicând metologia de calcul a ordinului 180/2015 mentionata mai sus. Cei care au plătit compensații catre primul utilizator conform ord.28/2003 vor fi uitați, nefiind intreptătiți sa primească compensație conform ord.180/2015 – neavând statul de “primi utilizatori”.


Concluzii si observații:

Consideram ca ord.180/2015 aduce un set de îmbunătățiri referitoare la modalitatea de calcul. Acestea sunt menite sa aducă un plus de corectitudine fața de primii utilizatori (cei care au finantat bransamentul/extindere de retea). Conform ord.28/2003 valoarea compensatiei primită de către un prim utilizator era calculata in funcție de lungimea traseului utilizat de catre cei racordati (ca si la ord.180/2015) dar si in functie de puterea solicitată, ba mai mult, compensatii se puteau primi doar până la o anumita capacitate a liniei (aferenta sectiunii economice) ceea ce facea ca in multe dintre cazuri primul utilizator sa recupereze, la final, poate 20-25% din valoarea investitei.

Avantaje ord.180/2015 (din punct de vedere al corectitudinii modului de calcul):

 • Toti utilizatorii vor contribui in mod egal pentru portiunile de retea utilizate, chiar si utilizatorii racordati in etape ulterioare realizarii rețelei, vor primi compensatie pe masura ce se racordeaza utilizatori.
 • Durata de calcul a compensatiilor s-a extins de la 5 la 10 ani pentru utilizatorii casnici.
 • Compensațiile se calculeaza pentru mai multi utilizatori conform capacitatii tehnice a liniei, nefiind limitati de capacitatea mentionata in ord.28/2013 (aferenta sectiunii economice). Aceasta era o problema determinată de ord.28/2003 intrucât existau situații in care pentru o extindere de retea de 200-300m, se racordau 2-3 utilizatorii la inceputul retelei, primul utilizator primind compensatii mici, dupa care, pentru respectiva retea nu se mai calculau compensatii intrucât se atinsese capacitatea mentionata in ord.28/2003.
 • Un prim utilizator recuperează 50% din valoarea retelei, daca apare un al doilea utilizator ce foloseste 100% din instalatia respectivă.

Dezavantaje ord.180/2015:

 • Pentru liniile electrice nu se tine cont de putere fiecărui solicitant, desi tinând cont ca in majoritatea cazurilor puterile solicitate sunt asemanatoare intrucât discutăm de cele mai multe ori despre utilizatori casnici, precum si a faptul ca modul de calcul s-ar fi ingreunat putând duce la o lipsa de transparentă din partea anumitor utilizatori, considerăm ca s-a procedat corect scotându-se din ecuație “putere/solicitant” in cazul liniilor electrice.
 • Modalitatea de alocare si restituire a compensatiilor banesti intre utilizatori poate fi foarte dificilă in zone unde exista o explozie imobiliara (Bucuresti, Ilfov, Timiș, Cluj).

Download ord.180/2015

Cu siguranță există si situații atipice pentru care, aparent, legiuitorul nu a gândit o soluție, pentru acelea va rugăm sa ne lasăți comentarii pentru a le rezolva împreună.