Chestionar de verificare a cunostiințelor din cadrul normativului de proiectare si executare a retelelor de cabluri electrice – NTE 007/08/00. Chestionarul cuprinde 15 întrebării aleatorii.

1.

La pozarea cablurilor de energie şi de circuite secundare se prevede o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor şi pentru a permite înlocuirea terminalelor şi a manşoanelor, în următoarele cazuri:

2. Adâncimea de pozare, în condiţii normale nu este, de regulă, mai mică de:
3. Distanţele de siguranţă ale cablurilor pozate în pământ, faţă de rețele de gaze sunt de:
4. Manşoanele de legătură ale cablurilor trebuie să asigure:
5. Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona carosabilă este:
6. Distanţele de siguranţă ale cablurilor pozate în pământ, faţă de rețelele de apă si canalizare sunt de:
7.

Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de circa ... fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare şi/sau plăci avertizoare) şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).

8.

Diametrul tubului trebuit să permită tragerea cablurilor fără risc de gripate. Raportul dintre diametrul interior al tubului şi diametrul exterior al unui cablu trebuie să fie:

9.

Intersecţia cablurilor de branşament cu reţeaua de conducte subterane se realizează prin respectarea următoarelor distanţe pe verticală:

10.

Pentru rezerve, se prevăd următoarele lungimi minime:

11. La folosirea cablurilor de energie monoconductoare trebuie luate următoarele măsuri:
12. În cazul în care este necesară desfăşurarea şi pozarea cablului la temperaturi mai scăzute decât cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie:
13. Se recomandă legarea la pământ a mantalelor cablurilor ... .
14.

Pentru dimensionarea raţională a instalaţiilor de racordare şi de distribuţie a energiei electrice prin cabluri, puterea cerută de consumatori se determină pe bază de calcul, ţinând seama de perspectiva de dezvoltare a consumului pentru următorii ... ani.

15.

Se evită pozarea cablurilor în straturi suprapuse (etajate) din cauza: