Chestionar NTE 007/08/00

Chestionar de verificare a cunostiințelor din cadrul normativului de proiectare si executare a retelelor de cabluri electrice – NTE 007/08/00. Chestionarul cuprinde 15 întrebării aleatorii.

1.

La pozarea cablurilor de energie şi de circuite secundare se prevede o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor şi pentru a permite înlocuirea terminalelor şi a manşoanelor, în următoarele cazuri:

2. În cazul în care este necesară desfăşurarea şi pozarea cablului la temperaturi mai scăzute decât cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie:
3. Distanţele de siguranţă ale cablurilor pozate în pământ, faţă de rețele de gaze sunt de:
4. Adâncimea de pozare, în condiţii normale nu este, de regulă, mai mică de:
5.

Cablurile se pozează în şanţuri între două straturi de nisip de circa ... fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare şi/sau plăci avertizoare) şi pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).

6. Adâncimea de pozare, în condiţii normale nu este, de regulă, mai mică de:
7.

Subtraversarea străzilor din localităţi se va efectua prin montarea cablului de branşament într-un tub de protecţie din PVC, a cărei lungime va depăşi cu ... limita bordurii.

8. Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată în următoarele situaţii:
9. La folosirea cablurilor de energie monoconductoare trebuie luate următoarele măsuri:
10.

Diametrul tubului trebuit să permită tragerea cablurilor fără risc de gripate. Raportul dintre diametrul interior al tubului şi diametrul exterior al unui cablu trebuie să fie:

11. Se recomandă legarea la pământ a mantalelor cablurilor ... .
12.

Pentru rezerve, se prevăd următoarele lungimi minime:

13. Manşoanele de legătură ale cablurilor trebuie să asigure:
14.

Intersecţia cablurilor de branşament cu reţeaua de conducte subterane se realizează prin respectarea următoarelor distanţe pe verticală:

15. La folosirea cablurilor de energie monoconductoare trebuie luate următoarele măsuri:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.