Chestionar examen autorizare electrician ANRE – Norme tehnice

Prezentul chestionar conține peste 500 întrebări extrase in luna februarie a anului 2019, de pe site-ul ANRE din fisierul “Norme tehnice 2017” aflat la rubrica Autorizare electrici – Exemple întrebări. Atunci când pornește chestionarul acesta folosește 26 de întrebări alese aleatoriu.

Chestionarul poate fi utilizat, atat pentru studiu pentru examenul ANRE cât si pentru verificarea nivelului de cunostiinte; acesta va arată răspunsul corect după fiecare întrebare, dumneavoastră putând merge mai departe cu răspunsul ales de dumneavoastra (situatie în care vă testați punctajul final meritat) sau cu cel atătat ca fiind corect. La o parte din întrebări puteți apasa butonul special pentru a vă arata documentul legislativ si articolul unde puteți gasi raspunsul corect.

1. În cazul centralelor electrice (CTE, CET, CT şi CHE), indicatorii de fiabilitate care se referă la primirea din reţea a energiei electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii se vor evalua:

Raspunsul corect poate fi gasit in NTE 005/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art. 36. – Indicatorii de fiabilitate recomandaţi şi calculaţi în punctele de referinţă (de interfaţă), de livrare a energiei electrice în reţea, diferă în raport cu funcţia îndeplinită.
Astfel, se vor deosebi:
A. Indicatori care se referă la primirea din reţea a energiei electrice  necesare pentru alimentarea serviciilor proprii;
B. Indicatori care se referă la livrarea energiei (electrice şi termice) în reţea.

Art. 37. – Indicatorii din categoria A se vor evalua în punctele de interfaţă (a se vedea fig. 9.1.a şi 9.1.b) în conformitate cu cele menţionate la Cap.VIII, cu observaţia că aceştia vor putea fi completaţi cu: “probabilitatea de răspuns la solicitare şi funcţionare pe durata misiunii” .

 
 
 

2. Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi dispuse, de regulă:

 
 
 

3. Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei ulterioară se prevede:

 
 
 

4. Exceptând cazurile justificate tehnic şi economic, reţelele aeriene de joasă tensiune vor fi realizate cu conductoare:

 
 
 

5. Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

 
 
 

6. La stâlpii terminali cu mai multe circuite, verificările se fac:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.17- Nota nr.3 din NTE 003/04/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Notă: 3) La stâlpii terminali cu mai multe circuite, verificările se fac şi în condiţiile montării numai a circuitelor de pe o singură parte a stâlpului.

 
 
 

7. Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la liniile electrice aeriene cu tensiunea nominală de:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.37 din NTE 003/04/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art. 37. Armăturile de protecţie sunt utilizate pentru uniformizarea câmpului electric, reducerea zgomotului acustic şi protejarea izolatoarelor la arcul electric. Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la LEA cu tensiuni nominale de 220 kV şi 400 kV.

 
 
 

8. Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.57 din NTE 003/04/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art. 57. La liniile aeriene de energie electrică se disting, din punct de vedere funcţional, următoarele tipuri de stâlpi:
a) Stâlpi de susţinere, utilizaţi în mod curent pe linii pentru susţinerea conductoarelor, echipaţi cu izolatoare de susţinere, sunt de tip normal sau de tip întărit.
La stâlpii de tip normal se utilizează cleme cu eliberarea conductorului, respectiv cleme sau legături cu tracţiune limitată.
La stâlpii de tip întărit se utilizează cleme sau legături cu reţinerea conductorului.
b) Stâlpi de întindere, utilizaţi pentru fixarea conductoarelor prin întindere, ca punct de sprijin, în lungul liniei, în locuri alese din condiţiile de funcţionare sau montaj.
c) Stâlpi terminali, utilizaţi pentru fixarea conductoarelor, prin întindere, la capetele liniei.
Stâlpii de susţinere, de întindere şi terminali pot fi montaţi în aliniament sau colţ.
Stâlpii de la punctele a), b) şi c) pot fi utilizaţi pentru montarea unui singur circuit sau a mai multor circuite.
În cazul echipării stâlpilor cu mai multe circuite, acestea pot să fie de aceeaşi tensiune nominală sau de tensiuni nominale diferite.
În cazul liniilor cu tensiuni nominale diferite pe acelaşi stâlp este necesară verificarea compatibilităţii din punct de vedere electric şi mecanic.
d) Stâlpi de intervenţie, utilizaţi pentru remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate, prin ocolirea acestora, în scopul reducerii duratelor de întrerupere şi pentru crearea posibilităţii de remediere definitivă a liniei.
Stâlpii de intervenţie pot fi de susţinere, echipaţi cu console izolante, de întindere şi terminali, echipaţi cu lanţuri de izolatoare de întindere.

 
 
 

9. Analizele de fiabilitate a instalaţiilor energetice sunt:

Răspunsul corect poate fi gasit in art.1 din NTE 005/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art. 1. – (1) Prezentul Normativ are drept scop să precizeze, pentru cazurile cele mai uzuale întâlnite în practica curentă din domeniul instalaţiilor energetice, principii şi modalităţi de abordare a analizelor previzionale, calitative şi cantitative ale fiabilităţii entităţilor (instalaţii, ansambluri funcţionale, echipamente, dispozitive) cu ajutorul unor modele matematice de calcul probabilist. În acest sens, se urmăreşte prezentarea unor metode, modele şi relaţii de calcul, precum şi a unor tipuri uzuale de indicatori, (precizarea indicatorilor care trebuie urmăriţi în diferite cazuri fiind făcută, de regulă, şi în alte reglementări specifice).

(2) Prevederile din prezentul Normativ se utilizează, în vederea fundamentării, selectării şi justificării soluţiilor din studiile şi proiectele din domeniile de aplicare prezentate la cap.II.

(3) Aplicarea prevederilor din prezentul Normativ nu exclude, în anumite cazuri cu caracter deosebit, utilizarea altor metode sau modele din literatura de specialitate.

(4) Precizarea tipurilor de indicatori pentru fiecare dintre domenii sau a unor cerinţe specifice are, de regulă, un caracter de recomandare, selectarea indicatorilor urmăriţi prin calcul făcându-se cu respectarea prevederilor din acte normative care se referă la domeniul considerat, de la caz la caz, în funcţie de opţiuni.

 
 
 

10. Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele electrice având tensiunea cea mai ridicată 1 kV ≤ Us ≤ 245 kV se face utilizând:

 
 
 

11. Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă distanţa minima:

 
 
 

12. În mod special se prevăd conductoare din cupru la circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai mică de:

 
 
 

13. Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ naturale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:

Raspunsul poate fi găsit în art.12.5.3 din NTE 001/03/00 (acces catre biblioteca de energetica):

12.5.3. Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:

 • 5 Ω pentru prize de pământ naturale;
 • 10 Ω pentru prize de pământ artificiale.

Verificarea valorii rezistenţei prizei de pământ se face prin măsurători şi, în cazul în care acest lucru este necesar, priza de pământ se va completa cu un număr corespunzător de electrozi până la realizarea valorii rezistenţei de dispersie prescrise.

 
 
 

14.

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei:

Răspunsul corect poate fi gasit in Anexa 10 din NTE 006/06/00 (acces catre biblioteca de energetica).

 
 
 

15.

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:

Răspunsul corect poate fi gasit in art.9 din NTE 006/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art.9. Calculul curenților de scurtcircuit conform prezentului normativ are în vedere urmatoarele condiții:

a) scurtcircuitul este departe de generator si este alimentat într-un singur punct al retelei de alimentare cu energie electrica;

b) reteaua de joasa tensiune considerata nu este buclata (chiar daca constructieste buclabila, functionarea ei este radiala);

c) valorile tensiunii de alimentare si impedantele elementelor componente ale retelei se considera constante;

d) nu sunt luate în considerare rezistentele de contact si impedantele de defect;

e) un scurtcircuit polifazat este simultan pe toate fazele;

f) curentii de scurtcircuit nu sunt calculati pentru defectele interne ale unui cablu
dintr-un ansamblu de cabluri în paralel;

g) configuratia retelei nu se modifca pe durata scurtcircuitului. Numarul fazelor implicate în defect ramâne acelasi (de ex. un scurtcircuit monofazat ramâne monofazat pe toata durata scurtcircuitului);

h) capacitatile liniilor si admitantele în paralel cu elementele pasive (sarcini) sunt neglijate;

i) nu sunt luate în considerare dublele puneri la pamânt în puncte diferite;

j) conditiile pentru neglijarea influentei motoarelor sunt date în art.14. Daca nu sunt îndeplinite se va utiliza PE 134;

k) comutatoarele de prize ale transformatoarelor se considera pe pozitia principala;

l) se considera impedanta pozitiva egala cu cea negativa.

 
 
 

16. Posturile de transformare din reţeaua de distribuţie publică urbană de tip interior vor fi proiectate cu:

 
 
 

17. Protecţia posturilor de transformare noi de 3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva loviturilor directe de trăsnet şi împotriva undelor de supratensiune de trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu:

Raspunsul poate fi găsit în art.7.2.7 din NTE 001/03/00 (acces catre biblioteca de energetica):

7.2.7. Protecţia posturilor de transformare de 3-35 kV cu intrare aeriană se realizează cu descărcătoare cu rezistenţă variabilă pe bază de oxizi metalici. Suplimentar, suporturile izolatoarelor liniilor electrice aeriene se leagă de pământ pe o distanţă de minimum 200 m de post, prizele de pământ  ale stâlpilor având o rezistenţă de maximum 10 Ω.

 
 
 

18.

Probabilitatea de nerăspuns a anclanşării automate a rezervei este:

Raspunsul corect poate fi gasit in anexa 2 din NTE 005/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Probabilitatea de nerăspuns a anclanşării automate a rezervei: kAAR=0,1

 
 
 

19. La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.125 din NTE 003/04/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art. 125. Toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă, precum şi stâlpii cu aparataj din zonele cu circulaţie redusă vor fi prevăzuţi cu prize artificiale de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.
Notă:
Prin priză de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor se înţelege priza artificială de pământ suplimentară, destinată micşorării valorilor tensiunilor de atingere, Ua, şi de pas, Upas, având cel puţin un electrod orizontal sub formă de contur închis în jurul stâlpului. Această priză contribuie şi la micşorarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ rezultante (priza naturală + priza artificială).

 
 
 

20. Sârmele de oţel utilizate la realizarea conductoarelor funie de oţel şi a inimii de oţel a conductoarelor aluminiu – oţel destinate liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.30 din NTE 003/04/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art. 30. Sârmele din oţel, utilizate la realizarea conductoarelor funie de oţel şi a părţii (inimii) de oţel a conductoarelor de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu-oţel, vor fi protejate împotriva coroziunii cu un strat gros de zinc având caracteristicile cel puţin corespunzătoare clasei a 2-a de zincare indicate în SR CEI 60888:1994.

 
 
 

21. Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere, în caz de avarie pe ambele căi de alimentare a unui consumator va fi …….. timpul necesar remedierii avariei pe una din căile de alimentare şi separării celeilalte căi avariate

 
 
 

22.

Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

Răspunsul corect poate fi gasit in art. 59 din NTE 007/08/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art.59. (1) Distanţele de pozare a cablurilor în şanţuri sunt cele prezentate în continuare.
Adâncimea de pozare „H” în condiţii normale nu este, de regulă, mai mică de:
a) în cazul cablurilor cu tensiune nominală până la 20 kV inclusiv…………(0,7 ÷ 0,8) m;
b) în cazul cablurilor cu tensiune nominală peste 20 kV………………………….(1 ÷ 1,2) m.

 
 
 

23. Instalaţiile de legare la pământ ale liniilor electrice de medie tensiune vor fi proiectate din:

 
 
 

24. Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:

 
 
 

25. Frontiera economică se foloseşte în:

 
 
 

26.

În timpul scurtcircuitului bifazat în reţelele de joasă tensiune, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.16, punctul b, din NTE 006/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

b) Curentul de scurtcircuit bifazat
În timpul scurtcircuitului impedanta de succesiune negativa este aproximativ egala cu impedanta de succesiune pozitiva indiferent de locul unde apare scurtcircuitul, aproape sau departe de generator.

 
 
 

 

3 Comments

 • Dinu Ștefan aprilie 6, 2019 at 12:04 pm

  Bună, ne confruntam cu fructuati mari de tensiune, iarna scade la 130 v furnizor Floresti PH, cum se rezolva situația, a explodat centrala di lipsa tensiuni

  Reply
 • Bogdan aprilie 7, 2019 at 6:54 am

  Ar fi doua soluții pe care consumatorul caznic le poate face. Prima este prin montarea unui invertor charger care ia aproape orice tensiune din rețea, o stocheaza în acumulatori și o debitează la consumator la 230v. Iar a doua ceva mai ieftina dar nesigura prin montarea unui AVR.

  Reply
 • Bogdan aprilie 9, 2019 at 8:50 pm

  Vreau si eu

  Reply

Leave a Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.