In cadrul acestui articol menționam faptul că sunt posibile 4 variante principale de a fi extinsă rețeaua de joasa tensiune a unui post de transformare:

  1. De catre un (sau mai mulți) utilizator(i) casnic(i), prin intermediul ord. ANRE 180 / 2015 – Anexa 5
  2. De catre autoritatile locale (primărie)
  3. De catre un dezvoltator (dezvoltator definit conform ord.59/2013; se referă la dezvoltatorii imobiliari ce își alimenteaza un bloc, un ansamblu de blocuri / case, etc)
  4. De către orice consumator necasnic (exemplu: SC Magazin SRL – doreste să alimenteze un magazin în sat, acestuia i se permite să extindă rețeaua de joasa tensiune).Anexa 5 a ordinului ANRE nr.180 / 2015, ce permitea si extinderea de către un utilizator sau mai mulți utilizatori casnici, în conditiile în care investiția nu era justificata din punct de vedere economic pentru operatorul de distribuție și nici autoritațile locale nu aveau capacitatea de a cofinanța o rețea in zona solicitată, a fost inlocuită integral, fără a mai da posibilitatea utilizatorilor casnici (alimentare cu energie electrica locuinte) de a realiza extinderile de rețea.

Observație: Extinderile de rețea conform Anexei 5 a ordinului ANRE nr. 180 / 2015, se realizau în mare parte prin investiții suportate exclusiv de către consumatorii casnici.

Prin urmare, eventualele extinderi de rețele vor putea fi realizate de către autoritătile locale împreună cu operatorul de distribuție, de către dezvoltatorii imobiliari (în satele aflate în imediata vecinătate a unui oraș mare, precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Timișoara, dezvoltatorii imobilari realizează peste 90% din extinderile de rețea) său de către un utilizator necasnic.

De menționat faptul că orice utilizator (inclusiv casnic) racordat într-o rețea realizată de către un dezvoltator sau de către un utilizator necasnic trebuie sa achite o compensație băneasca către cel care a realizat rețeaua. Mai multe aici: Despăgubire racordare in “reteaua proprie” – compensație bănească .