Este obligatorie cunoasterea acestor noțiuni de electrotehnica pentru obținerea oricărui grad de autorizare ca și electrician ANRE. Prezentul chestionar cuprinde 15 întrebari aleatorii dintr-o baza de date de peste 250 de întrebari. Pentru refacerea simularii, încarcați din nou pagina web.

1. Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric:
2. Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica:
3. Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:
4. Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:
5. Principalele funcţii ale carcasei unei celule electrice sunt:
6. Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este:
7. Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:
8. Care dintre relaţiile următoare este adevărată:
9. Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice:
10. Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are:
11. Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde în principal de:
12. Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:monofazat
13. Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:
14. Printre măsurile de reducere a distanţelor de izolare pot fi:
15. Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit: