Intrebarile aferente gradului obtinerii gradului I ANRE se regăsesc si in teste de examen pentru gradele II, III și IV. Este obligatorie cunoasterea acestor noțiuni de legislație pentru obținerea oricărui grad de autorizare ca și electrician ANRE. Prezentul chestionar cuprinde 15 întrebari aleatorii dintr-o baza de date de peste 300 de întrebari. Pentru refacerea simularii, încarcați din nou pagina web.1. Neîntelegerile privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, dintre operatorii de distributie si solicitanti, se solutioneaza:
2. Adeverin?a de electrician autorizat gradul IIIB confera urmatoarele competente titularului:
3. În cazul în care facturarea se face pe baza unui consum de energie electrica estimat, prevazut într-o conventie de consum, aceasta este stabilita ;
4. Refuzul clientilor finali de a permite accesul la grupurile de masurare constituie:
5. Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:
6. Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:
7. Energia electrica reactiva
8. Prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica în situatii de:
9. Furnizorul de energie electrica este îndreptatit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:
10. Cine analizeaza si avizeaza îndeplinirea conditiilor tehnice de racordare la retelelor electrice de transport?
11. În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:
12. Client eligibil este clientul care: :
13. Furnizarea energiei electrice catre clientul final se realizeaza:
14. Intervalul de citire a indexului grupului de masurare de catre OR, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrica efectiv realizat
15. Prevederile standardului de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica în situatii de: