Intrebarile aferente gradului obtinerii gradului I ANRE se regăsesc si in teste de examen pentru gradele II, III și IV. Este obligatorie cunoasterea acestor noțiuni de legislație pentru obținerea oricărui grad de autorizare ca și electrician ANRE. Prezentul chestionar cuprinde 15 întrebari aleatorii dintr-o baza de date de peste 300 de întrebari. Pentru refacerea simularii, încarcați din nou pagina web.1. Operator de distributie este o persoana fizica sau juridica:
2. Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice stabileste indicatorii de performanta privind:
3. Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum
4. Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regasesc:
5. ANRE emite licente pentru:
6. La cererea scrisa a unui client final, furnizorul este obligat sa comunice, în scris, o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice, într-un interval de cel mult:
7. Pentru asigurarea transportului/distributiei energiei electrice prin retelele electrice pâna la clientul final, se încheie contract/contracte de retea între:
8. Se considera o întrerupere de alimentare situatia în care valorile efective ale tensiunilor de linie/faza din punctul de conectare sunt:
9. Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
10. Utilizatorul are obligatia sa solicite operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil:
11. Pentru protectia instalatiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:
12. Autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, verificare si executie a lucrarilor aferente instalatiilor electrice apartinând SEN se realizeaza:
13. Refuzul clientilor finali de a permite accesul la grupurile de masurare constituie:
14. Planul de perspectiva pe termen mediu pentru dezvoltarea si modernizarea RED se elaboreaza pentru o perioada de:
15. Preavizul de deconectare se poate transmite clientului final: