Importanța întreținerii instalațiilor electrice

Acest articol își propune sa scoata în evidență necesitatea realizării reviziilor tehnice și a controalelor periodice asupra instalațiilor și echipamentelor electrice, indiferent ca discutăm despre persoane juridice cu un consum ridicat sau de persoane fizice; improvizățiile sau lipsa acțiunilor de întreținere a instalatiilor electrice conduc la același rezultat, adesea, soldat cu pierderi materiale sau chiar de vieți omenești.

Improvizățiile sau lipsa acțiunilor de întreținere a instalatiilor electrice pot conduce la:

  • incedii
  • socuri electrice – atingerea de către persoane a unor părți de instalație care in mod normal nu se afla sub tensiune;

1. Incendiile cauze de instalatiile electrice

Graficul de mai jos ilustreaza cauzele incediilor in toate domeniile de activitate (locuințe, industrie, anexe, etc.). Se observă faptul că instalatiile electrice au constituit cauza a aproape 1/3 din numărul incendiilor electrice !

Sursa: IGSU
Sursa: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 

Următoarele fenomene pot constitui cauza unui incendiu :

  • suprasarcini – utilizarea a mai multor receptoare  / a unei puteri simultan absorbite mai mare decât a fost proiectata instalatia sau porțiunea de instalație, fapt ce conduce la supraîncălzirea elementului de instalație
Suprasarcina manifestata pe cablu
Suprasarcina pe anumite plecari din tablou

 

  • apar fenomene atipice de funcționare ce conduc la încălziri ale anumitor elemente ale instalației / rețelei (ex. contacte imperfecte ce apar de-alungul timpului ca urmare a slabirii / deteriorii imbinărilor instalației electrice, ce conduc la încălziri exagerate locale – care in timp se extind și catre ale elemente ale instalației);
Incalzire locala exagerata generata de conexiunea slaba a cablului cu papucul acestuia.
Incalzire locala exagerata generata de conexiunea slaba a cablului cu papucul acestuia.

 

Contact imperfect al siguranței ce va conduce in cel mai bun caz la intreruperea circuitului
  • un mix de suprasolicitări a anumitor elemente ale instalației combinat cu uzura instalației

Pentru prevenirea fenomentelor care conduc la încalziri exagerate, ce pot declansa incendii, se impune efectarea de revizii tehnice, controale periodice, termoviziuni, conform normativelor in vigoare. Pentru toate instalațiile și echipamentele electrice aflate într-o incintă trebuie sa existe un plan de mentenanța în cadrul căruia sa fie menționate tipul verificărilor la care trebuie supus conform normativelor, precum si periodicitatea masurătorilor.


2. Socuri electrice / electrocutare

Un caz frecvent de electrocutare a personalului este acela al “atingerii indirecte” ce presupune atingerea unei parti metalice care în mod normal nu ar trebui sa fie sub tensiune, aferenta unui echipament / utilaj (masina de spalat, motoare, tablouri electrice cu carcasa metalica, etc.), dar care a ajuns sub tensiune fie din cauza unui defect de fabricație, fie a utilizarii necorespunzătoare a echipamentului.

In situatia în care carcasa aparatului nu este legata ferm la o priza de pământ cu o valoare corespunzătoare a rezistentei de dispersie exista riscul de a se stabili un curent Icorp care să conducă la electrocutarea (sau chiar decesul) persoanei ce a atins carcasa echipamentului aflata sub tensiune accidental !


Care sunt normativele care trebuie respectate cu privire la întreținerea instalatiilor si echipamentelor electrice ? O parte din normative in vigoare (și publicate în Monitorul Oficial) care impun reguli privind exploatarea și intreținerea instalațiilor electrice sunt:

Normativ I7/2011 –  Proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, un extras din normativ, cu o parte din masurătorile reglementate poate fi consultat aici

 D.G.P.S.I.- 004 – Dispozițiile […] reducerea riscurilor de incendiu […]

Art. 94. – Măsurarea rezistenței de dispersie pentru instalația de legare la pământ se face:

a) în instalații subterane și în instalații locale de legare la pământ, cel puțin de două ori pe an;

b) la rețelele generale de legare la pământ, cel puțin o dată pe an.


De ce este importanta realizarea întreținerii instalațiilor electrice conform normativelor in vigoare ?

  • siguranța noastra și a celor care activeaza in incinta vizata de instalațiile electrice;
  • lipsa unei mentenanța corespunzatoare asupra instalatiile electrice poate conduce la însemnate pagube materiale;
  • defăsurarea activitatii in bune conditii, lipsite de întreruperi în alimentarea cu energie electrică a receptoarelor, ce ar putea conduce mai departe la întreruperea activitătii societății;
  • respectarea cerințelor legale – condiție esențială pentru firme de asigurări / despagubiri în vederea acordării depăgubirilor; societățile de asigurări nu depăgubesc pagubele cauzate de nerespectarea unor cerințe legale;