Master of Norme Tehnice ANRE 2022

Este obligatorie cunoasterea noțiunilor din normele tehnice pentru obținerea oricărui grad de autorizare ca și electrician ANRE. Prezentul chestionar cuprinde 15 întrebari aleatorii dintr-o baza de date de peste 500 de întrebari. Chestionarul “Master of Norme Tehnice” conține întrebări din toate gradele ANRE, I, II, III, IV.

Pentru refacerea simularii, încarcați din nou pagina web.

1. La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:
2.

Conform NTE 006/06/00, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I'k este egal cu:

Răspunsul corect poate fi gasit in art.16 - a.3. din NTE 006/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

a.3) Curentii de scurtcircuit simetric de rupere Ir si permanent IkPentru un scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib si curentul de scurtcircuit permanent Ik sunt egali cu curentul de scurtcircuit initial I'k:Ib = Ik = I'k

3.

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:

Răspunsul corect poate fi gasit in art.101, din NTE 007/08/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art.101. Traseele subterane de cabluri se marchează prin borne de marcare la suprafaţă sau prin tăbliţe de marcaj pe clădiri, atunci când în desenele de execuţie, traseele de cabluri nu pot fi indicate pe plan prin cote faţă de construcţii fixe.Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii în afara zonelor locuite din localităţi este de 100 m.Se marchează prin borne schimbările de direcţie, traversările de şosele şi intersecţiile cu alte canalizări subterane (cabluri, conducte de fluide etc.).Bornele se fixează lateral de cablu, la 0, 8m de axul lui, cu placa de inscripţie orientată spre cablu.

4. În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se evita această schemă:
5. Accesul în posturile de transformare, cu transformatoare cu ulei, din interiorul blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice se va face:
6.

Probabilitatea de nerăspuns la reanclanşarea automată rapidă pentru LEA 110kV este:

Raspunsul corect poate fi gasit in anexa 2 din NTE 005/06/00 (acces catre biblioteca de energetica).

7.

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.16, punctul c, din NTE 006/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

...

În rețelele cu neutrul izolat nu exista curent de scurtcircuit monofazat....

8. Legăturile barelor se execută:
9. Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:
10. Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:
11.

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

Răspunsul corect poate fi gasit in art. 5.3.1.2 din Normativ I7/2011 (acces catre biblioteca de energetica).

12. Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:
13. Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mică sau egală cu 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

Raspunsul poate fi gasit la art.3.22.a, din NTE 001/03/00 (acces catre biblioteca de energetica).
14.

Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban:

15.

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând:

Răspunsul corect poate fi gasit in art.9 din NTE 006/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art.9. Calculul curentilor de scurtcircuit conform prezentului normativ are în vedere urmatoarele conditii:a) scurtcircuitul este departe de generator si este alimentat într-un singur punct al retelei de alimentare cu energie electrica;b) reteaua de joasa tensiune considerata nu este buclata (chiar daca constructieste buclabila, functionarea ei este radiala);c) valorile tensiunii de alimentare si impedantele elementelor componente ale retelei se considera constante;d) nu sunt luate în considerare rezistentele de contact si impedantele de defect;e) un scurtcircuit polifazat este simultan pe toate fazele;f) curentii de scurtcircuit nu sunt calculati pentru defectele interne ale unui cabludintr-un ansamblu de cabluri în paralel;g) configuratia retelei nu se modifca pe durata scurtcircuitului. Numarul fazelor implicate în defect ramâne acelasi (de ex. un scurtcircuit monofazat ramâne monofazat pe toata durata scurtcircuitului);h) capacitatile liniilor si admitantele în paralel cu elementele pasive (sarcini) sunt neglijate;i) nu sunt luate în considerare dublele puneri la pamânt în puncte diferite;j) conditiile pentru neglijarea influentei motoarelor sunt date în art.14. Daca nu sunt îndeplinite se va utiliza PE 134;k) comutatoarele de prize ale transformatoarelor se considera pe pozitia principala;l) se considera impedanta pozitiva egala cu cea negativa.


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.