Examen ANRE Norme Tehnice 2022 – IIIB si IVB

Este obligatorie cunoasterea noțiunilor din normele tehnice pentru obținerea oricărui grad de autorizare ca și electrician ANRE. Prezentul chestionar cuprinde 15 întrebari aleatorii din baza de date a intrebărilor destinate gradului IIIB și IVB de autorizare ca electrician ANRE. Prezentul chestionar nu prezinta pozitia oficiala ANRE, ci este un chestionar realizat in baza intrebarilor postate pe site-ul ANRE si rezolvat de realizatorii site-ului.

Pentru refacerea simularii, încarcați din nou pagina web.

1. Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:
2. Conform PE 102/86, ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc:
3. Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:
4. Se va prevedea o rezervă de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comandă control, având, la manşoane, lungimea minima:
5. Postul de transformare de stâlp este acela al cărui echipament, inclusiv transformatorul, este instalat în exterior:
6. Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:
7.

Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban:

8. Densităţile economice de curent normate depind de:
9. Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:
10.

Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

Răspunsul corect poate fi gasit in art. 59 din NTE 007/08/00 (acces catre biblioteca de energetica):

Art.59. (1) Distanţele de pozare a cablurilor în şanţuri sunt cele prezentate în continuare.Adâncimea de pozare „H” în condiţii normale nu este, de regulă, mai mică de:a) în cazul cablurilor cu tensiune nominală până la 20 kV inclusiv............(0,7 ÷ 0,8) m;b) în cazul cablurilor cu tensiune nominală peste 20 kV...............................(1 ÷ 1,2) m....

11. Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:
12.

În timpul scurtcircuitului bifazat în reţelele de joasă tensiune, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare:

Raspunsul corect poate fi gasit in art.16, punctul b, din NTE 006/06/00 (acces catre biblioteca de energetica):

b) Curentul de scurtcircuit bifazatÎn timpul scurtcircuitului impedanta de succesiune negativa este aproximativ egala cu impedanta de succesiune pozitiva indiferent de locul unde apare scurtcircuitul, aproape sau departe de generator.

13. Transformatoarele de putere în ulei se prevăd cu cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la un colector comun sau la alte cuve, daca au cantităţi de ulei de peste:
14. Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:
15. În instalaţiile electrice cu tensiune peste 1 kV, dublarea lanţurilor de izolatoare pentru suspendarea conductoarelor flexibile, este obligatorie la:

 

sustinut de: chrome-tehnic.ro